Jesen 2016

Jesen 2016

 

Spoločenské inovácie na podporu marginalizovaných regiónov  

Na pôde CE SPECTRA – spoločného pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV, Slovenskej technickej univerzity a Fakulty managementu Univerzity Komenského sa v dňoch 26-28. 2016 uskutočnil prvý workshop projektu SIMRA (Spoločenské  inovácie v marginalizovaných vidieckých regiónoch  SIMRA H2020).

Spoločenské inovácie predstavujú nové prístupy k riešeniu krízových situácií ako zmena klímy,  globálna kríza a iných spoločenských výziev 21. storočia. Na rozdiel od technologických inovácií vznikajú a šíria sa v rôznych úrovniach  spoločnosti často bez impulzu centrálnej moci. 

Vieme určiť faktory vyvolávajúce spoločenské inovácie vedúce k dlhodobému  prospechu marginalizovaných regionov EÚ? Aké su vhodné analytické prístupy a metódy na hodnotenie dopadu inovácií a ako zmeniť  politiky na ich podporu?  Spolu 50 účastníkov z toho 20 členov SIMRA Social  Innovation THINK TANK (SITT) sa tri dni venovalo návrhom na riešenie týchto otázok.

Workshop, financovaný schémou Horizon 2020, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Slovenského predsedníctva v EU zahájila riaditeľka Ústavu ekológie lesa Dr. Ľubica Ditmarová,  prorektor Slovenskej technickej univerzity Doc. Štefan Stanko,  generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR Rastislav Rybanič.  Projekt SIMRA predstavili koordinátorka  projektu prof. Maria Nijnik z James Hutton Institute Škótsko a vedúca transdisciplinárnej stratégie prof. Tatiana Kluvánková.

Pôsobenie zástupcov kľúčových organizácií EÚ z oblasti manažmentu lesa, poľnohospodárstva a vidieckého rozvoja v  SITT – SIMRA  je súčasťou originálnej transdisciplinárnej stratégie projektu na podporu napĺňania spoločenských výziev a tvorby vedeckých poznatkov  s aktívnou účasťou celospoločenských aktérov.  Ciele workshopu podporila svojou úvodnou prednáškou prof. Susan Baker Cardiff University Wales.

Projekt  SIMRA (Spoločenské  inovácie v marginalizovaných vidieckých regiónoch – H2020 677622-2 Research Innovation  Action RIA ) koordinovaný James Hutton Inštitútom v Škótsku bol zahájený v apríli 2016. SIMRA je  v poradí  desiaty projekt RP EÚ  kolektívu SPECTRA a oddelenia Strategických environmentálnych analýz ÚEL SAV. Pracovisko vedie vývoj konceptu spoločenských inovácií a implementáciu stratégie transdisciplinárnosti (WP2). Viac na http://www.simra-h2020.eu

Prezentácia Susan Baker:

SusanBaker_talk BA

Nahrávka:

https://www.dropbox.com/s/zejybqsmty9kqyk/SusanBaker_keynote.mp3?dl=0