Európska komisia DG Agri

“Ako môže spoločenská inovácia prospieť k rozvoju vidieka? “

Dňa 5. decembra 2017 sa v Bruseli uskutočnil seminár DR Agri “Ako môže spoločenská inovácia prispieť k rozvoju vidieka?”. Konzorcium projektu SIMRA H2020 (http://www.simra-h2020.eu/) s 20 zástupcami DG Agri diskutovalo o tom, ako môže projekt SIMRA prispieť k politikám Európskej komisie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP). Zástupcovia DG Agri vyjadrili veľké očakávania od tohto projektu, ako aj ich želania.

Profesorka Tatiana Kluvánková, líderka pracovnej skupiny 2, uviedla transdisciplinárne chápanie spoločenských inovácií v marginalizovaných vidieckych oblastiach v jej vyžiadanej prednáške s názvom „Čo je to spoločenská inovácia?“

Program:  SIMRA_DG agri program(pdf.)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 677622

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *