Národný informačný deň H2020

Projekt H2020 SIMRA – Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych oblastiach (http://www.simra-h2020.eu/) bol predstavený na vyžiadanej prednáške počas Národného informačného dňa Horizont 2020, ktorý sa venoval hlavne spoločenskej výzve 2 “Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a bioekonómia“.

Podujatie sa uskutočnilo 7. novembra 2017 v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Lužiankach za účasti Marca Duponcela, vedúceho výskumu a inovácií Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Profesorka Tatiana Kluvánková predstavila najdôležitejšie výsledky projektu SIMRA získaného v prvom roku projektu v mene vedeckého tímu SIMRA. Oddelenie Strategických environmentálnych analýz pri Ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie vied participuje s Centrom Excelencie SPECTRA na projektovom výskume ako líder pracovnej skupiny 2, ktorý sa zaoberá transdisciplinárnym chápaním spoločenských inovácií v marginalizovaných vidieckych oblastiach.

http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/337-narodny-informacny-den-programu-horizont-2020-2017-fotogaleria?Itemid=195

http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/narodny-informacny-den-horizont-2020-sc2.html?page_id=3306

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 677622

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *