The Green City Game

“The Green City Game“, je interaktívny rozhodovací model (agent based model- role board game), ktorý simuluje koexistenciu individuálnych a kolektívnych rozhodovacích stratégií s cieľom hľadať riešenia pre spoločenskú dilemu multiaktérov vo  využívaní a v spolupráci v manažmente a ochrane spoločných statkov – urbánnych commons. Je produktov laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL. S jeho pomocou je možné manažovať rozhodovací proces najmä podporou participatívneho rozhodovania v otázke kvality životného prostredia a využitia konceptu ekosystémových služieb v mitigácií klímy (znižovania CO2) v mestskom prostredí.

Prototyp bol prezentovaný na troch medzinárodných konferenciách ako tematická interaktívna sekcia:“Experimenting with commons“ (Slovak Economic Association Meeting in Košice, Urban Commons, Bologna, Taliansko, Earth System Governance Conference Democracy and REsilience in the Anthropocene, Austrália).

Obrázok: Prezentácia prototypu rozhodovacieho modelu na medzinárodných konferenciách v rámci interaktívnej sekcie na Urban Commons, Bologna (Taliansko) a Earth System Governance Conference Democracy and REsilience in the Anthropocene, (Austrália)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *